Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)

Черкаський державний технологічний університет – центр освітньої, науково-технічної, інноваційної, культурної та методичної діяльності Черкаського регіону, що об’єднує фахівців області та всієї України, сприяє партнерству в освітній, науковій, соціальній і культурній сферах. Освітня діяльність проводиться за акредитованими освітніми та освітньо-науковими програмами для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії.
Університет прагне максимально якісної освітньої, наукової та культурної діяльності, підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, створення умов для інноваційного розвитку. У Черкаському державному технологічному університеті регулярно проводяться міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, круглі столи, семінари, виставки, симпозіуми, які охоплюють широкий спектр наукових напрямів, проблем і викликів у технічній, економічній, культурній і соціальній сферах.

Черкаський державний технологічний університет – центр освітньої, науково-технічної, інноваційної, культурної та методичної діяльності Черкаського регіону


Інформація
Поділитися